Басты бет » Сапа менеджмент жүйесінің бөлiмi

Сапа менеджмент жүйесінің бөлiмi

Сапа менеджменті жүйесінің бөлімі университеттің құрылымдық бөлімі болып табылады, ЫМЖ әдістеу және енгізу бойынша қызметті үйлестіру үшін құрылған және сапа және үздіксіз білім беру бойынша проректорына бағынады.

Сапа саласындағы халықаралық және республикалық стандарттарға, білім беру қызметтерінің тұтынушылары қажеттіліктеріне сәйкес тиімді сапа менеджменті жүйесін  жооо әдістеу, енгізу және дамыту СМЖ бөлімі қызметінің мақсаты болып табылады.

СМЖ бөлімі жүргізеді: 

- олардың барлық тіршілік кезеңдерінде ЫМЖ құжататрын басқаруды үйлестіру және ақпараттық- әдістемелік қадағалау;
- жоо құрылымдық бөлімдеріндегі сапа туралы жазбаларды басқаруды ұйымдастыру және бақылау; 
- ішкі тексерулерді (аудиттерді) өткізуді ұйымдастыру және қатысу; 
- өзін өзі бағалау және басшылық тарапынан талдау үшін қажетті жоо процесстерінің нәтижелілігі және тиімділігі туралы нақты мәліметтермен қамтамасыз ету;
- жоо процесстерін жүзеге асыруда және білім беру қызметтерін көрсету сапасының сәйкессіздігін болдырмау (алдын алу) үшін қажетті түзету және алдын алу әрекеттерін жоо басшылығымен уақтылы қабылдауды қамтамасыз ету;
- университеттің қызметкерлері үшін ЫМЖ негіздерін оқытуды өткізу;
- университеттің кешенді бағалауын өткізу  дайындығына қатысу (СМЖ сертификациялық, қадағалау аудиті, ҚР БҒМ тарапынан лицензиялау, лицензияданкейінгі бақылау, ҚР ДСМ және БҒМ тарапынан жоо аттестаттау, институционалды мамандандырылған аккредиттеу, валидация, EFQM Моделі критерилері бойынша ассессмент, жоо-дар рейтингілеріне қатысу);
- үлгілік процесстерді басқару Регламенті талаптарын орындауға мониторинг;
- Семей қ. ММУ «10-100-1000 жарқын идеялар» конкурсына ізденушілерінің растайтын құжаттарын тіркеу;
- сапа сұрақтары бойынша құрылымдық бөлімдерге консультация өткізу.

 

СМЖ бөлімі: каб. №136, ж. 564209,ішкі.1019 E-mail: smk@ssmu.kz