Басты бет » Оқу-әдістемелік қызметі

Оқу-әдістемелік қызметі

Оқу әдістемелік кеңес (ОӘК) СММУ оқу әдістемелік қызметін басқару жоғарғы органы болып табылады. ОӘК қызметі жетекшілігін оқу әдістемелік және тәрбие жұмысы бойынша проректор жүзеге асырады, осы кеңестің сонымен қатар төрағасы болып табылады. ОӘК құрамына кафедра меңгерушілері, білім бағдарламалары комитетінің төрағалары, факультет декандары, құрылым бөлімдерінің басшылары.

Білім бағдарламаларының комитеті (әрі қарай ББК) СММУ алқа органы болып табылады, оқу әдістемелік жұмысын үйлестірді, түлектің дайындауда құзіреттілік бағыты қатматасыз ету арқылы мамандыққа сәйкес немесе дайындық бағыты бойынша білім бағдарламаларының аясында іске асырады. ББК жұмысын бақылауды ОӘК іске асырады.

ББК құрамына кафедра меңгерушілері, профессорлар, доценттер, мамандыққа немесе дайындық бағытына сәйкес білім процессін қамтамасыз ететін кафедраларының алғы оқытушылары, мамандықтар /дайындық бағыты/ бойынша эдвайзерлер, тәжірибелік денсаулық сақтаудан алғы мамандар, жұмыс берушілер, білім алушылар қатарынан өкілдер.

Мамандықтар бойынша білім бағдарламаларының комитеттері:

1.Жалпы медицина – төрайымы Керімқұлова А.С. – медицина ғылымдарының кандидаты, доцент
2. Мейіргер ісі - төрайымы Жұмамбаева Р.М. - медицина ғылымдарының кандидаты, университет профессоры
3. Қоғамдық денсаулық сақтау - төрайымы Рақымжанова Ф.С. - медицина ғылымдарының кандидаты, доцент
4.Медициналық-профилактикалық іс - төрайымы Кембаева К.У. - медицина ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
5. Стоматология – төрайымы Сүлейменова Д.М. - медицина ғылымдарының кандидаты, доцент
6. Фармация - төрайымы Олжаева Р.Р. - биология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы
7. Интернатура - төрайымы Еспенбетова М.Ж. - медицина ғылымдарының докторы, профессор
8. Тестік комитет – төрайымы Манабаева Г.К. - медицина ғылымдарының кандидаты, ассистент
9. Дипломнан кейінгі және қосымша білім - төрайымы Маукаева С.Б. - медицина ғылымдарының кандидаты, доцент
10. Терминологиялық комитет - төрайымы Құлысбаева С.Б. - аға оқытушы